CENNIK USŁUG W ARCHIWUM DIECEZJALNYM

IM. ARCYBISKUPA JERZEGO ABLEWICZA

W TARNOWIE

Lp.

RODZAJ USŁUGI

CENA

UWAGI

1.

Karta Użytkownika Archiwum – umożliwiająca dostęp do zasobów archiwalnych z wyjątkiem ksiąg metrykalnych, mikrofilmów

20 zł

Ważna przez rok od daty wystawienia

2.

Zgoda na publikację, prezentację dokumentów i fotografii

50 zł

 

3.

Korzystanie z ksiąg metrykalnych w celach genealogicznych

8 zł

Za godzinę zegarową

4.

Korzystanie z mikrofilmów ksiąg metrykalnych w celach genealogicznych

8 zł

Za godzinę zegarową

5.

Wyszukiwanie dokumentów i informacji w aktach w języku obcym przez pracowników Archiwum

10 zł

Za godzinę zegarową

6.

Wyszukiwanie materiałów archiwalnych, prowadzenie kwerend przez pracowników Archiwum

10 zł

Za godzinę zegarową

7.

Wystawienie uwierzytelnionych odpisów aktów urodzenia - chrztu, małżeństwa, zgonu

10 zł

Za jeden akt

8.

Wykonywanie reprodukcji cyfrowych w postaci: fotografie cyfrowe, skany

0.30 gr

Za 1 sztukę

9.

Wykonywanie reprodukcji cyfrowych w postaci: fotografie cyfrowe, skany – przez pracownika Archiwum

0.50 gr

Za 1 sztukę

10.

Wypisy z akt personalnych dokonywane przez pracownika Archiwum

10 zł

Za godzinę zegarową

11.

Kserokopie

0.30 gr

Za 1 stronę

12.

Nośnik elektroniczny- płyta CD lub DVD z etui plastikowym

2.50 zł

1 sztuka

13.

Nośnik elektroniczny- płyta CD lub DVD z etui papierowym

1.50 zł

1 sztuka

14.

Przesyłka na terenie Polski

5 zł

 

15.

Wysyłka za granicę

10 zł